DRŽAVNA PRVENSTVA U ZADRU

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i

Kinološko – lovnom kupu „ Memorijal Marko Medar”

Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa HKS-a, u suradnji s Kinološkim društvom „Dalmatinski pas“ Zadar  organizira Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i Kinološko-lovni kup, koji će se dana 23. i 24. listopada 2020. godine održati u Zadru.

Dana 23. listopada ( petak ) predviđeno je održavanje Državnog prvenstva u kinološko lovnom kupu dok je Državno prvenstvo u radu pasa ptičara predviđeno za dan 24. listopada 2020. ( subota ).  Za sudjelovanje na državnim prvenstvima nije potrebno prisustvovati županijskim prvenstvima.

Shodno navedenom datumu održavanja natjecatelji u radu pasa ptičara odnosno Kinološko – lovnom kupu moraju se samostalno prijaviti najkasnije do 16. listopada 2020. godine.

Uvjet za prijavljivanje natjecatelja na Državnom prvenstvo u radu pasa ptičara je da posjeduju položen ispit rada onog tipa po kojem se održava državno prvenstvo.

Broj pasa koji se prijavljuje nije ograničen.

Uvjet za prijavljivanje natjecatelja na Državnom prvenstvu u kinološko – lovnom kupu je je položen  ispit prirođenih osobina za ptičare.

Prijavljuje se jedan vodič s jednim psom.

 Prijavnina za sva natjecanja iznosi 100,00 kn po prijavljenom psu.

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara održava se po «Pravilniku svjetskog prvenstva u radu pasa ptičara», a državno prvenstvo za Kup Sv.Hubert po «Pravilniku kinološko lovačkog kupa Sveti Hubert» sa psima ptičarima i španijelima».

CISTA PROVO / TRILJ 2020.

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA

Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa HKS-a, u suradnji s Kinološkim društvom „Split “  organizira Državno prvenstvo u radu pasa goniča koje će se održati dana 10. listopada 2020. godine na terenima Cista Provo / Trilj.

Shodno navedenom datumu održavanja natjecatelji u radu pasa goniča moraju se samostalno prijaviti najkasnije do 2. listopada 2020. godine.

Uvjet za prijavu natjecatelja na Državnom prvenstvu u radu pasa goniča je položen  ispit prirođenih osobina za goniče.

Broj pasa koji se prijavljuje nije ograničen.

 Prijavnina za sva natjecanja iznosi 100,00 kn po prijavljenom psu.

 Prijavninu je potrebno uplatiti prilikom prijave na donji račun :

Primatelj:
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
Ilica 61, Zagreb

IBAN:
HR5723600001101353640

Poziv na broj:
1010-2020

Svrha uplate:
PREZIME – DRŽAVNO PRVENSTVO GONIČA

SLUNJ 2020.

Državno prvenstvo u radu pasa goniča na divlju svinju u gateru

Državno prvenstvo u radu pasa jamara na divlju svinju u gateru

Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa HKS-a, u suradnji s Kinološkom udrugom „Slunj “  organizira Državno prvenstvo u radu pasa goniča na divlju svinju u gateru i Državno prvenstvo u radu pasa jamara na divlju svinju u gateru koje će se dana 27. rujna 2020. godine (nedjelja ) održati u Slunju.

Shodno navedenom datumu održavanja natjecatelji na državnim prvenstvima moraju se samostalno prijaviti najkasnije do 18. rujna 2020. godine.

Uvjet za prijavu natjecatelja na Državnim prvenstvima je položen ispit u radu na divlju svinju u gateru s  I nagradnim razredom.

Prijavnina za  natjecanje iznosi  =100,00 kn po prijavljenom psu.

Detaljan program Državnog prvenstva u radu pasa goniča na divlju svinju u gateru i Državnog prvenstva u radu pasa jamara na divlju svinju u gateru biti će Vam dostavljen početkom mjeseca rujna 2020.