DRŽAVNO PRVENSTVO GONIČA I JAMARA U GATERU

SLAVONIJA, 25.09.2021.

Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa
HKS-a, u suradnji s Kinološkom udrugom „Posavac“  i
Kinološkom udrugom „Brod “  organizira Državno prvenstvo u radu pasa jamara, dugonogih i kratkonogih goniča na divlju svinju u gateru koje će se dana 25. rujna 2021. godine ( subota ) održati u gateru
Kuna Batrina i gateru Donja Bebrina.

Još jednom napominejmo da će se ove godine državna prvenstva u radu na divlju svinju u gateru održavati u tri kategorije: kategoriji dugonogih goniča, kratkonogih goniča i jamara.

Shodno navedenom datumu održavanja natjecatelji na Državnim prvenstvima moraju se samostalno prijaviti najkasnije do 15. rujna 2021. godine.

Uvjet za prijavu natjecatelja na Državnim prvenstvima je položen ispit 
u radu na divlju svinju u gateru s I. nagradnim razredom.

Prijavnina za  natjecanje iznosi 100,00 kn po prijavljenom psu.

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU GONIČA

VRLIKA, 09.10.2021.

Hrvatski kinološki savez i Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasa
HKS-a, u suradnji s Kinološkim društvom „Vrlika “ i
Kinološkim društvom „Salona“ Solin  organizira Državno prvenstvo
u radu pasa goniča koje će se održati dana 9. listopada 2021. u Vrlici.

Shodno navedenom datumu održavanja natjecatelji u radu pasa goniča moraju se samostalno prijaviti najkasnije do 1. listopada 2021. godine.

Uvjet za prijavu natjecatelja na Državnom prvenstvu u radu pasa goniča je položen  ispit prirođenih osobina za goniče.

Broj pasa koji se prijavljuje nije ograničen.

Prijavnina za sva natjecanja iznosi 100,00 kn po prijavljenom psu.