REZULTATI

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA
LUČ ~ 12.10.2019.

KONTINENTALNI PTIČARI

BRITANSKI PTIČARI

KINOLOŠKO – LOVNI KUP SVETI HUBERT