INFO ~ SLAVONIJA

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, ZAGREB

telefon:

01 48 46 124
01 48 46 125

fax:

01 48 15 356

e-mail:

hks@hks.hr


DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PTIČARA
KINOLOŠKO LOVNI KUP SV.HUBERT

MIHAJLO SEKEREŠ
091 521 05 89

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU GONIČA

DRAŽEN TULIČIĆ
098 760 526