INFO ~ SLUNJ

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, ZAGREB

telefon:

01 48 46 124
01 48 46 125

fax:

01 48 15 356

e-mail:

hks@hks.hr


KINOLOŠKA UDRUGA SLUNJ

NIKOLA BOGUT
098 447 010