INFO ~ SLUNJ

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, ZAGREB


telefon:

01 48 46 124
01 48 46 125

fax:

01 48 15 356


UPLATE

PRIMATELJ
Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, Zagreb

IBAN
Zagrebačka banka
HR5723600001101353640

POZIV NA BROJ
2709-2020

SVRHA UPLATE
Državno prvenstvo Slunj 2020


e-mail za informacije:

hks@hks.hr

e-mail za prijave:

lovnerodovnice@hks.hr


KINOLOŠKA UDRUGA SLUNJ

NIKOLA BOGUT
098 447 010