INFO

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ

ILICA 61, ZAGREB

telefon:

01 48 46 124
01 48 46 125

fax:

01 48 15 356

e-mail:

lovnerodovnice@hks.hr


DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA I JAMARA
NA DVILJU SVINJU U GATERU  –  Slunj, 29.09.2019.

NIKOLA BOGUT 
098 447 010


DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA
DRŽAVNO PRVENSTVO U KLK SVETI HUBERT
Luč, 12.-13.10.2019.

MIHAJLO SEKEREŠ 
091 521 05 89


DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA
Slavonski Brod, 12.10.2019.

DRAŽEN TULIČIĆ 
098 760 526