OPĆE INFORMACIJE ~ SLUNJ

Državno prvenstvo pasa goniča u radu na divlju svinju u gateru ove godine održava se u Slunju, u suorganizaciji Kinološke udruge Slunj. Na Državnom prvenstvu suditi će se po važećem pravilniku HKS-a, za rad pasa glasnog gona na divlju svinju. Pravo prijave i nastupa imaju psi koji prethodno imaju ocjenu iz rada na nacionalnoj utakmici u radu na divlju svinju i to ocjenu u 1.nagradnom razredu.


Svaki vodič ima pravo prijaviti više pasa. Maksimalan broj pasa koji mogu sudjelovati je 50, s tim da prednost sudjelovanja ima po jedan pas od svakog vlasnika.


Prijave će se primati u HKS-u i to uz popunjenu prijavnicu, te kopiju s kojom se dokazuje ocjena u 1.nagradnom razredu (kopija rodovnice ili ocjenske liste ili eksterijerno radne knjižice).


Kotizacija za prijavu iznosi 100,00 kn po psu.


Natjecanje će se odvijati u dva gatera istovremeno, tako da bi u svakoj bateriji bilo maksimalno 25 ispitanih pasa u jednom danu. Redoslijed nastupa i u kojem se gateru pas takmiči, odrediti će se ždrijebanjem.

Natjecanje će se odvijati na terenima Lovačkog Društva Korana, Slunj i Lovačkog Društva Trčka, Cvitović; odnosno u njihovim licenciranim gaterima koji su u krugu cca 50 km propisanih pravilnikom, te više nego zadovoljavjuće gustoće gatera, kvalitetom divljači u njima i svom pratećom strukturom potrebnom za ovo prestižno natjecanje,koje je planirano krajem rujna.


Po završetku svih turnusa u gateru, kako bi imali pobjednika Državnog prvenstva, Državnog prvaka, Vice prvaka, te treće i četvrto plasiranog psa, po potrebi će se ići u baraž. Baraž će se održati u gateru koji odredi sudačka komisija koja sudi baraž, a to su oba glavna suca iz baterija. Za baraž će se odabrati zahtijevniji  gater.

Prije početka baraža divljač u gateru mora se ponovo pokrenuti da ostavi svježi trag. Obzirom na prijašnje postignute rezultate, prvo nastupaju prvo plasirani psi iz oba gatera, zatim drugo plasirani psi, ukoliko je to potrebno. Redosljed nastupanja odrediti će se ždrijebanjem. Ocjena iz pucnja u baražu prepisuje se iz prethodnog nastupanja psa.

U slučaju da psi u baražu ne pronađu divljač u zadanom vremenu ili ne odrade sve natjecateljske discipline koje se traže po pravilniku, pobjednik će biti onaj pas koji je ostvario veći broj bodova u prijašnjem nastupu, a ako je i broj bodova isti onda se prednost daje psu koji ima veću ocjenu iz ustrajnosti, odnosno ako je i tu ista ocjena, prednost ima mlađi pas.


Obzirom da smo dobili upite vezane uz ovo natjecanje, donisimo pojašnjenje o nekim izglednim mogućnostima oko DODJELJIVANJA  TITULA na ovakvom vidu natjecanja:

Ukoliko su u oba gatera dodjeljene kandidature CACT i R.CACT, u baraž za Državnog prvaka i vice Državnog prvaka sudjeluju pobjednici svojih baterija koji su osvojili kandidaturu CACT HR.
Pobjednik baraža državni je prvak.
Vice državni prvak je drugi pas koji je sudjelovao u baražu.
U baražu za treće mjesto na Državnom prvenstvu sudjeluju psi koji su osvojili kandidaturu R.CACT HR u svojim baterijama.
Pobjednik ovog baraža je treće plasirani pas na Državnom prvenstvu.

Ukoliko su samo u jednom gateru dodjeljene kandidature CACT i R.CACT, a u drugom gateru niti jedan pas nije osvojio 1.nagradni razred, Državnim prvakom biti će proglašen pas koji je osvojio kandidaturu CACT HR, a vice Državnim prvakom biti će proglašen pas koji je osvojio kandidaturu R.CACT HR, iz baterije u kojoj su dodjeljene kandidature.

Ukoliko je treće plasirani pas u gateru u kojem je dodjeljena kandidatura osvojio 1.nagradni razred pas će biti proglašen treće plasiranim psom Državnog prvenstva.

Ukoliko je treće plasirani pas u gateru u kojem je dodjeljena kandidatura osvojio 2.nagradni razred sudjelovati će u baražu sa prvo plasiranim psom koji je osvojio 2.nagradni razred iz baterije u kojoj nije dodjeljena kandidatura.

Pobjednik ovog baraža je treće plasirani pas na Državnom prvenstvu.