PRIJAVNICA ~ SLUNJ

DRŽAVNO PRVENSTVO GONIČA
U RADU NA DIVLJU SVINJU U GATERU
~ SLUNJ, 29.09.2019. ~


PREUZIMANJE PRIJAVNICE

Državno prvenstvo pasa GONIČA
u radu na divlju svinju u gateru

Državno prvenstvo pasa JAMARA
u radu na divlju svinju u gateru


DOSTAVA DOKUMENATA ZA PRIJAVU

  • ČITKO POPUNJENA PRIJAVNICA
  • PRESLIKA POLOŽENOG ISPITA U RADU NA DIVLJU SVINJU U GATERU (1.nagradni razred)
  • PRESLIKA RODOVNICE

ZADNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

PETAK, 15.09.2019.


SLANJE PRIJAVA

E-MAILOM

hks@hks.hr

POŠTOM

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61
HR – 10000 ZAGREB

FAXOM

01 48 15 356