PRIJAVNICA ~ SLUNJ

DRŽAVNO PRVENSTVO
GONIČA I JAMARA
U RADU NA DIVLJU SVINJU
U GATERU
~ SLUNJ, 27.09.2020. ~


PREUZIMANJE PRIJAVNICE

Državno prvenstvo pasa GONIČA
u radu na divlju svinju u gateru

Državno prvenstvo pasa JAMARA
u radu na divlju svinju u gateru


UPLATE

PRIMATELJ
Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, Zagreb

IBAN
Zagrebačka banka
HR5723600001101353640

POZIV NA BROJ
2709-2020

SVRHA UPLATE
Državno prvenstvo Slunj 2020


DOSTAVA DOKUMENATA ZA PRIJAVU

  • ČITKO POPUNJENA PRIJAVNICA
  • PRESLIKA POLOŽENOG ISPITA U RADU NA DIVLJU SVINJU U GATERU (1.nagradni razred)
  • PRESLIKA RODOVNICE

ZADNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

PETAK, 18.09.2020.


SLANJE PRIJAVA

E-MAILOM

lovnerodovnice@hks.hr

POŠTOM

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61
HR – 10000 ZAGREB

FAXOM

01 48 15 356