PRIJAVNICE ZADAR

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA

KINOLOŠKO-LOVNI KUP SVETI HUBERT
memorijal Marko Medar

~ ZADAR, 23./24.10.2020. ~


PREUZIMANJE PRIJAVNICA

Državno prvenstvo u radu pasa PTIČARA

Kinološko lovni kup SVETI HUBERT


UPLATE

PRIMATELJ
Hrvatski kinološki savez
Ilica 61, Zagreb

IBAN
Zagrebačka banka
HR5723600001101353640

POZIV NA BROJ
2324-10-2020

SVRHA UPLATE
Državno prvenstvo Zadar 2020


DOSTAVA DOKUMENATA ZA PRIJAVU RADA PTIČARA

  • ČITKO POPUNJENA PRIJAVNICA
  • POLOŽEN ISPIT U RADU ZA PTIČARE S ODSTRELOM
  • PRESLIKA RODOVNICE
  • POTVRDA O UPLATI

DOSTAVA DOKUMENATA ZA PRIJAVU SVETI HUBERT

  • ČITKO POPUNJENA PRIJAVNICA
  • POLOŽEN ISPIT PRIROĐENIH OSOBINA ZA PTIČARE / DIZAČE DIVLJAČI
  • PRESLIKA RODOVNICE
  • POTVRDA O UPLATI

ZADNJI ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

PETAK, 16.10.2020.


SLANJE PRIJAVA

E-MAILOM

lovnerodovnice@hks.hr

POŠTOM

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61
HR – 10000 ZAGREB

FAXOM

01 48 15 356