PRIJAVNICE

 

Državno prvenstvo u radu pasa PTIČARA
Luč – 12.10.2019.


Državno prvenstvo u radu pasa GONIČA
Slavonski Brod – 12.10.2019.


Državno prvenstvo u kinološko lovnom kupu SVETI HUBERT
Luč – 13.10.2019.


Državno prvenstvo u radu pasa GONIČA
u radu na divlju svinju u gateru
Slunj – 29.09.2019.


Državno prvenstvo u radu pasa JAMARA
u radu na divlju svinju u gateru
Slunj – 29.09.2019.