SUCI ~ SLUNJ

DRŽAVNO PRVENSTVO
GONIČA I JAMARA
U RADU NA DIVLJU SVINJU
U GATERU
~ SLUNJ, 27.09.2020. ~


BATERIJA 1:

NIKOLA ZEBA

IVICA DEVČIĆ

BATERIJA 2:

NIKOLA BOGUT

IVICA BOŠKOVIĆ