Skip to content

DRŽAVNA PRVENSTVA – ISTRA 2022

organizatori:
Hrvatski kinološki savez
Povjerenstvo za uzgoj i rad lovnih pasmina pasa HKS-a

suorganizatori:
Kinološko društvo Poreč
Kinološko društvo Bujština – Buje
Kinološka udruga Labin

SUBOTA, 15.10.2022.

Državno prvenstvo u radu pasa goniča

Državno prvenstvo u kinološko – lovnom kupu Sveti Hubert

NEDJELJA, 16.10.2022.

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara

SUDJELOVANJE NA DRŽAVNIM PRVENSTVIMA

Za sudjelovanje na Državnim prvenstvima nije potrebno
prisustvovati županijskim prvenstvima.
Natjecatelji se prijavljuju samostalno slanjem ispunjene prijavnice, obostrane preslike rodovnice i potvrde o uplati
na e-mail lovnerodovnice@hks.hr najkasnije do 05.10.2022.

UVJETI ZA PRIJAVLJIVANJE

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA

– svaki prijavljeni pas mora imati položen
ispit prirođenih osobina za goniče 

– jedan vlasnik može prijaviti najviše 6 pasa
– u jednoj bateriji jedan vodič može sudjelovati s najviše tri psa

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA

– svaki prijavljeni pas mora imati položen
ispit u radu za ptičare s odstrelom 

– broj pasa koji se prijavljuje nije ograničen

DRŽAVNO PRVENSTVO U KINOLOŠKO – LOVNOM KUPU
SVETI HUBERT, memorijal Marko Medar

– svaki prijavljeni pas mora imati položen
ispit prirođenih osobina za ptičare

– prijavljuje se jedan vodič s jednim psom

UPISNINA I PLAĆANJE

Upisnina / prijavnina za svako natjecanje iznosi
=100,00 kn po prijavljenom psu

Primatelj:
HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
ILICA 61, ZAGREB

IBAN:
H R 5 7 2 3 6 0 0 0 0 1 1 0 1 3 5 3 6 4 0

Poziv na broj:
151610-2022

Svrha uplate:
PREZIME I IME / Državna prvenstva Istra 2022

ZADNJI ROK PRIJAVE NA DRŽAVNA PRVENSTVA

Zadnji rok prijave je srijeda, 05.10.2022.
Natjecatelji se prijavljuju samostalno slanjem:
– ispunjene prijavnice,
– obostrane preslike rodovnice
– potvrde o uplati
na e-mail lovnerodovnice@hks.hr 

SUCI

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA

1. baterija
Ante Udovičić – Uljančić Milan

2. baterija
Dalibor Pešutić – Uljančić Dušan

3. baterija
Nikola Bogut – Vjekoslav Filiplić

4. baterija
Darko Martinović – Ivica Devčić

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA
BRITANSKI PTIČARI

1.baterija
Berislav Pucar – Darko Martinović

KONTINENTALNI PTIČARI

1. baterija
Neven Ljubičić – Petar Klarić

2. baterija
Franko Geržinić – Vicencije Mrđen

DRŽAVNO PRVENSTVO U KINOLOŠKO – LOVNOM KUPU
SVETI HUBERT, memorijal Marko Medar

1. baterija
Vicencije Mrđen – Petar Klarić

2. baterija
Pio Klun – Neven Ljubičić

3. baterija
Berislav Pucar – Drago Šantić

4. baterija
Geržinić Franko – Milanović Dragan

PROGRAM

PETAK, 14.10.2022.

do 18:00 sati
Okupljanje HOTEL FILIPINI, POREČ


19:00 sati

Izvlačenje redoslijeda za Državno prvenstvo u radu pasa ptičara i
Kinološko lovni kup, Državno prvenstvo u radu pasa goniča

Sudački sastanak


SUBOTA, 15.10.2022.

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA
KINOLOŠKO – LOVNI KUP SVETI HUBERT,
MEMORIJAL MARKO MEDAR

07:00 sati
Okupljanje natjecatelja i sudaca HOTEL FILIPINI, POREČ


07:30 sati

otvaranje Državnih prvenstava


08:00 sati

odlazak na teren

Državno prvenstvo u radu pasa goniča
– rad na terenu

Kinološko – lovni Kup Sveti Hubert, memorijal Marko Medar
– rad na terenu

Baraž

Rezultati i proglašenje pobjednika

Fotografiranje pobjednika


20:00 sati

zajednička večera i druženje


NEDJELJA, 16.10.2022.

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA

08:00 sati
odlazak na teren

Državno prvenstvo u radu pasa ptičara
– rad na terenu

Baraž

Rezultati i proglašenje pobjednika

Fotografiranje pobjednika

INFORMACIJE

HRVATSKI KINOLOŠKI SAVEZ
telefon: (01) 48 46 124;  (01) 48 46 126

e-mail:
lovnerodovnice@hks.hr

Poreč
DALEN BAN
098 334 716

Buje
BORIS MEDICA
091 439 27 25

PRIJAVNICE

DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA GONIČA
DRŽAVNO PRVENSTVO U RADU PASA PTIČARA
DRŽAVNO PRVENSTVO KINOLOŠKO LOVNI KUP 
SVETI HUBERT, memorijal Marko Medar

Widgets

Scroll to top